👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص

ارتباط با ما

برچسب ها: تحقیق اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص ,اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص,دانلود تحقیق اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص ,اندازه,گیری,مواد,افزودنی,در,شیر,10ص,تحقیق,اندازه,گیری,مواد,افزودنی

... دانلود ...

تحقیق اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

‏تعريف‏:

‏عوامل نگهدارنده گاهی برای نگهداری شير و جلوگيری از فساد و زمانی برای تبديل شير فاسد و خراب به شيری که دارای ظاهر معمولی باشد, اضافه ميگردند.

‏حالت اول طبيعی بوده و حالت دوم تقلب محسوب می شود.

‏جستجو و اندازه گيری بيکرمات دوپتاس:

‏الف)جستجو:

‏اصول آزمايش:

‏بيکرمات دوپتاس معمولاً برای نگهداری نمونه های شير اضافه می گردد, بدين جهت اينگونه شيرها زرد رنگ ميباشند. برای تشخيص بيکرمات دوپتاس در شير ميتوان از نيترات نقره استفاده نمود که با آن رسوب کرمات نقره قرمز نارنجی ميدهد.

‏معرفهای لازم برای آزمايش:

‏-محلول 1 درصد نيترات نقره

‏طرز عمل: در يک لوله آزمايش تقريباً يک ميلي ليتر از شير مشکوک و 3 تا 5 ميلي ليتراز يک محلول يک درصد نيترات نقرهوارد ‏مينماييم چنانچه رنگ زرد شير مربوط بوجود بی کرمات دوپتاس باشد, تبديل به قرمز نارنجی ميشود. برای تشخيص بهتر رنگ ميتوان از يک لوله آزمايش حاوی شير معمولی بعنوان شاهد استفاده نمود.

‏دقت آزمايش:

‏آزمايش تقريباً 1/0 گرم بيکرمات دوپتاس را در يک ليتر شير نشان ميدهد.

‏ب) ‏اندازه گيری:

‏اصول آزماي‏ش:

2

‏آزمايش بر روی خاکستر شير انجام ميشود؛ بدين ترتيب که کرماتها را بکمک يک محلول سولفات فروز و آمونياک (يا ملح Mohr‏) بفرمول :

‏احيا نموده , زيادی اين محلول را با پرمنگنات دوپتاس تيتره مينماييم.

‏معرفهای لازم برای آزمايش:

‏محلول آبکی ‏8 گرم در ليتر سولفات فروز و آمونياک که در موقع استعمال تيتره ميگردد( برای پايدار نمودن اين محلول ميتوان به نسبت 12 ميلی ليتر در ليتر به آن اسيد سولفوريک اضافه نمود).

‏محلول پرمنگنات دو پتاس 02/0 نرمال که هر ميلي ليتر آن معادل است با 00098/0 گرم ‏.

‏اسيد سولفوريک بوزن مخصوص 83/1=d

‏طرز عمل:

‏خاکستر شير را ابتدا چند مرتبه با /اب مقطر و سپس با يک محلول آبکی اسيد سولفوريک 5 درصد ميشوييم تا اينکه جمعاً 25 تا 30 ميلي ليتر مايع بدست آيد, بعد آنرا در يک بشر ‏ريخته تقريباً 5 ميلي ليتر اسيد سولفوريک و دقيقاً 20 ميلي ليتر محلول سولفوريک يا ملح‏ Mohr‏ بآن اضافه مي نماييم. اسيد کرميک فوراً احيا ميگردد زيادی ملح ‏مور را با محلول تيتره پرمنگنات دوپتاس تيتره مينماييم تا اينکه رنگ گلی پايدار بدست آيد فرض ميکنيم n ‏ تعداد ميلي ليترهای محلول پرمنگنات دوپتاس لازم باشد. 20 ميلي ليتر از همان محلول سولفوريک (ملح مور) را درهمان شرائط با محلول پرمنگنات دو پتاس تيتره مينماييم و فرض ميکنيم ‏ تعداد ميلي ليترهای لازم باشد.

3

‏نتيجه گيری:

‏در اين صورت مقدار بيکرمات دوپتاس موجود در شير برحسب گرم‏ در ليتر از رابطه زير بدست ميآيد:

‏2‏- جستجوی فرم‏ل‏:

‏شيری که به آن فرمالين اضافه شده باشد در موقع سنجش نسبت درصد چربی بروش ژربر علاوه بر بوی مخصوص برنگ بنفش نيز در مي آيد.

‏اصول آزمايش:

‏پروتيدهای شير حاوی هسته اندول(تريپتوفان) بوده و بدين جهت در حضور يک اسيد قوی مانند اسيد کلريدريک , يک اکسيدان ضعيف مانند کلرورفريک و مقدار جزئي فرمل و در مقابل حرارت رنگ بنفش (واکنسVoisenet.‏) توليد مينمايد و از روی رنگ بنفش ميتوان بوجود فررمال پی برد.

‏با توجه باينکه رنگ بنفش در حضور مقدار زياد فرمل(بيش از 5 ميلي ليتر محلول افی سينال فرمالدئيد حاوی 35 درصد متانول در يک ليتر شير) ظاهر نمی گردد چنانچه واکنش در اولين دفعه منفی باشد, قبل از نتيجه گيری بايد آزمايش را يکمرتبه نيز با شير رقيق شده تکرار نمود.

‏معرفهای لازم:

‏اسيد کلريدريک خالص 19/1 =d

‏کلرورفريک(کلورفريک( محلول 5/2درصد که تقريباً معادل محلول يکدهم کلرورفريک افی سينال بوزن مخصوص 26/1=d‏ است) که در شيشه های قطره چکان نگهداری ميشود.

‏طرز عمل:

طرح توجيه و کارآفرینی توليـد مربا، ترشي و خيارشور دانلود پاورپوینت تهدیدات امنیتی در سیستم های رایانه ای پیشینه و مبانی نظری سرمایه انسانی پاورپوینت تئوری های توسعه پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)