👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی انتخاب اسباب بازی و رفتار خشونت آمیز کودکان

ارتباط با ما

برچسب ها: پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی انتخاب اسباب بازی و رفتار خشونت آمیز کودکان ,پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی انتخاب اسباب بازی و رفتار خشونت آمیز کودکان,دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی انتخاب اسباب بازی و رفتار خشونت آمیز کودکان ,پیشینه,تحقیقات,داخلی,وخا,,,

... دانلود ...

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی انتخاب اسباب بازی و رفتار خشونت آمیز کودکان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏-‏ مطالعات داخلی و خارجی

‏-‏ مطالعات داخلی

‏امین وزلی (1381) رابطه بین انتخاب بازی های رایانه ای و رفتار پرخاشگری را در کودکان و نوجوانان شهر تهران مورد مطالعه قرار داد. نتایج وی نشان داد که بین نوع بازی رایانه ای و پرخاشگری رابطه معنی دار وجود دارد.

‏واحدی و همکاران (1387) میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه از بین کودکان پیش دبستانی شهرستان ارومیه، تعداد 489 کودک به روش تصادفی انتخاب شدند و مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی توسط مربیان مهد کودک برای آنها تکمیل گردید. نتایج نشان داد که میانگین نمرات پسران در عامل های پرخاشگری کلامی، تهاجمی و پرخاشگری فیزیکی، تهاجمی بیشتر از دختران است، اما در زمینه پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی تفاوت دو جنس از لحاظ آماری معنی دار نبود.

‏علی پور و همکاران (1388) تأثیر بازی های رایانه ای با محتوای متفاوت خشونت بر ‏میزان IgA- Immunoglobulin A :  an antibody that plays a critical role in mucosal immunity

‏ ‏ترشحی، کورتیزول بزاقی و درجه حرارت بدن را مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه تجربی و از نوع پیش و پس آزمون با گروه کنترل بود. 209 دانش آموز 12 تا 15 سال انتخاب و در 8 گروه با انواع بازی های رایانه ای با درجات مختلف خشونت تقسیم شدند. نتایج مطالعه نشان داد که بازی های رایانه ای پرخشونت باعث کاهش سطح IgA‏ ترشحی، افزایش کورتیزول و افزایش درجه حرارت بدن به واسطه وارد شدن استرس حاد به بدن می شود.

‏دادستان و همکاران (1388) تأثیر بازی درمانگری کودک محور بر کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه 120 کودک مهد مورد مطالعه قرار گرفتند. جلسه بازدرمانگری در مدت 8 هفته انجام شد. نتایج نشان داد که نمره مقیاس برونی سازی شده کودکان و زیر مقیاس رفتار پرخاشگرانه به طور معنی داری کاهش یافت.

پاورپوینت در مورد معرفی شرکت 3m پاورپوینت فرآیند تدوین و تصویب نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی پاورپوینت در مورد كارگاه آموزشي كاربردهاي روان شناسي در ورزش پاورپوینت در مورد دستورالعمل تهیه فایل برای ارائه مقاله به صورت پوستری پرسشنامه تحمل پریشانی