👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیقات سیستم های اطلا عاتی حسابداری

ارتباط با ما

برچسب ها: پیشینه تحقیقات سیستم های اطلا عاتی حسابداری ,پیشینه تحقیقات سیستم های اطلا عاتی حسابداری,دانلود پیشینه تحقیقات سیستم های اطلا عاتی حسابداری ,پیشینه,تحقیقات,سیستم,های,اطلا,عاتی,حسابداری,پیشینه,تحقیقات,سیستم,اطلا,عاتی,حسابداری

... دانلود ...

پیشینه تحقیقات سیستم های اطلا عاتی حسابداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏2-14- مروری بر تحقیقات انجام شده

‏در این قسمت از تحقیق به بررسی و مرور تحقیقات صورت گرفته شده در زمینه موضوعات مرتبط با این تحقیق پرداخته شده است. این تحقیقات را می توان به دو قسمت تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی تقسیم بندی نمود:

‏سلطانی و همکاران (1392)‏ به‏ ارزیابی سیستم های اطلاعات‏ی‏ حسابداری گروه شرکت همکاران سیستم از‏ ‏دیدگاه کاربران ‏پرداختند‏.‏ ‏نتایج حاصل‏ از تحقیق مذکور‏ نشان می‏ ‏دهد سیستم های ‏اطلاعات حسابداری‏ در خصوص ارائه اطلاعات مفید در زمانی که به آن ها نیاز است، از دیدگاه کاربران متوسط به بالا ارزیابی می شوند و در زمینه ارائه گزارشات با چیدمان مطلوب کاربران وتهیه اطلاعات مفهوم و قابل ارائه به تمام سطوح سازمان و‏ ‏انعطاف پذیری نسبت به تغییرات محیط اقتصادی به لحاظ ظاهر، از دیدگاه کاربران مناسب ارزیابی نمی شوند و نیازهای آن ها را برآورده نکرده است‏.

‏قائمی‏ و‏ همکاران (1391)‏ ‏به ب‏ر‏رسی ت‏ن‏اسب بین نیاز به سیستم اطلاعاتی حسابداری و‏ ‏توانمندی پردازش اطلاعات توسط سیستمهای اطلاعاتی و‏ ‏تاثیر‏ ‏این تناسب برعملکرد شرکتها ‏پرداختند‏. یافته ها‏ی آنان‏ حاکی از‏ وجود ‏رابطه مثبت ‏و ‏معنی دار بین تناسب سیستم اطلاعاتی حسابداری و‏ ‏عملکرد شرکتها می‏ ‏باشد.

‏قنبری و همکاران (1390) ‏به‏ بر‏ر‏سی نقش سیستم اطلاعاتی حسابداری در‏ ‏فرایند تصمیم گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران ‏پرداختند‏.‏ ‏نتایج حاصل از‏ این ‏تحقیق بیانگر آن است که مدیران شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه آن ،از‏ ‏گزارشهای سیستم اطلاعات‏ی‏ حسابداری تنها در زمینه بودجه بندی سالانه استفاده می‏ ‏نمایند و‏ ‏در‏ ‏سایر‏ ‏محورهای تصمیم گیری از‏ ‏قبیل مدیریت بهای تمام شده،‏ ‏سرمایه گذاری و‏ ‏انتخاب پروژه ها،‏ ‏ارزیابی عملکرد، تجزیه و‏ ‏تحلیل مالی و برنامه ریزی بلندمدت گزارش های سیستم حسابداری نقشی ایفا نمی نمایند.

‏عرب مازار یزدی و همکاران‏ ‏(1386) دلایل موفقیت و شکست در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری را بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که معیارهای موفقیت : به کا رگیری گسترده سیستم ،رضایت کاربران ،رسیدن به اهداف و بازگشت سرمایه گذاری و عمده ترین موانع در زمینه پیاده سازی مقاومت کاربران ،هزینه های بالا ،مدت طولانی و عدم مدیریت صحیح می‏ ‏باشد.

‏دستگیر‏ ‏و‏ ‏جدیدی‏ ‏(1382) تاثیر ویژگی س‏ی‏ستم های اطلاعاتی حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران را مورد بررسی قرار داده اند .هدف این پژوهش سنجش تاثیر اطلاعات مناسب وبا کیفیت تهیه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بوده است

پاورپوینت در مورد پاورپوینت رابرت ونچوری پاورپوینت در مورد بلوردکان پاورپوینت در مورد استانداردهای ایمنی بیماردراعتباربخشی ملی پاورپوینت در مورد IHR پرسشنامه مديران وکارکنان سازمان