👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه و مبانی نظری یادگیری خواندو ونوشتن دانش آموزان

ارتباط با ما

برچسب ها: پیشینه و مبانی نظری یادگیری خواندو ونوشتن دانش آموزان ,پیشینه و مبانی نظری یادگیری خواندو ونوشتن دانش آموزان,دانلود پیشینه و مبانی نظری یادگیری خواندو ونوشتن دانش آموزان ,پیشینه,و,مبانی,نظری,یادگیری,خواندو,ونوشتن,دانش,آموزان,پیشینه,مبانی,نظری,یادگیر,,,

... دانلود ...

پیشینه و مبانی نظری یادگیری خواندو ونوشتن دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خواندو ونوشتن دانش آموزان

‏چكيده تحقيق :

‏مفاهيم يادگيري عبارتند از : 1- انتقال مفاهيم علمي از فردي به فرد ديگر 2- كسب اطلاعات معلومات و مهارتهاي ويژه‏. ‏3- تغيير در رفتار قابل مشاهده و قابل ‏اندازه‌گير‏ي‏. ‏4- كسب بينش هاي جديد با تغيير دادن بينش هاي گذشته 5- فرايندي كه از طريق آن رفتار موجود زنده در اثر كسب تجربه تغيير ‏مي‌ي‏ابد‏. ‏6- ايجاد و تقويت رابطه و پيوند محرك و پاسخ در سيستم عصبي انسان‏. ‏7- كسب شناخت و ادراك و بصيرت‏. ‏8- فرآيند تغييراتي نسبتاٌ پايدار در رفتار بالقوه انسان دراثر كسب تجربه‏.

‏عوامل مؤثر در يادگيري عبارتند از : 1- آمادگي جسماني ‏ـ‏ عقلاني ‏ـ‏ عاطفي فراگير‏ـ‏ 2- تجربيات گذشته‏. ‏3- شرايط و محيط يادگيري 4- فعاليت يادگيرنده‏. 5- محرك (‏نيازهاي اساسي مثل تعلق به گروه ‏ـ‏ ابراز خود ‏ـ‏ امنيت ‏ـ‏ ميل و رغبت و علايق ‏. ‏6- انگيزه و هدف‏. ‏7- روش تدريس معلم‏. ‏8- تمرين و تكرار‏. ‏9- تقويت و يادگيري‏. ‏10- استفاده از تكنولوژي آموزشي در جريان تدريس

‏ نارسايي در حواس‏، ‏هدف معلم از هر گونه تدريس يا آموزش اينست كه يادگيري ‏دانش‌آموز‏ان را برانگيزد، آسان سازد‏، ‏سرعت بخشد و راهنمايي كند‏، ‏بنابراين معلم نبايد تصور كند كه بار آموزش كلاٌ بر دوش اوست و ‏دانش‌آموز‏ان جز گوش

‏كردن و اجرا كردن وظيفه اي ندارند بلكه معلم بيشتر نقش راهنمايي يادگيري را خواهد داشت و مسئوليت يادگيري به عهده ‏دانش‌آموز‏ان است‏. ‏تمرينات زير بيانگر روش هائي است كه ‏مي‌ت‏واند در كمك به فراگيري نوشتن كودكان مفيد باشد‏. ‏1- تمرينات روي تابلو‏. ‏2- پرورش حركات نوشتن‏. ‏3- حالت نشستن در موقع نوشتن‏. ‏4- وضعيت كاغذ‏. ‏5- گرفتن صحيح مداد موقع نوشتن‏. ‏6- الگوها و قالبها‏. ‏7- ترسيم از روي مدل‏. ‏8- ترسيم بين خطوط‏. ‏9- نقطه چين‏. ‏10- ترسيم يا كاهش‏. ‏11- كاغذ خط دار‏. ‏12- خطوط معيار‏. ‏13- حروف ساده به مشكل‏. ‏14- راهنمائي شفاهي‏. ‏15- كلملات و جملات‏، ‏كه بيشتر اين موارد در بنويسيم پايه اول مشهود است .

‏ مهارت خواندن در پايه اول و دوم و مهارت نوشتن در دوره ابتدائي داراي 2 دوره است‏. ‏1- دورة آمادگي‏. ‏2- دوره آموزش خواندن پايه .

‏ الف : دوره آمادگي‏ كه به دو هدف عمده اختصاص دارد‏. ‏اهداف مربوط به زبان گفتاري‏، ‏اهداف مربوط به زبان نوشتاري‏، ‏تقويت و اصلاح زبان گفتاري .

‏ ب :‌آموزش خواندن پايه :‏‌ هدف اصلي آموزش خواندن در پايه اول ابتدائي اين است كه ‏دانش‌آموز‏ان مهارتهاي اساسي خواندن به زبان فارسي را بياموزند‏. ‏چكيده ‌حروف الفباي فارسي را بشناسند و كلمات ساده‏، ‏جلمه هاي ساده و متون ساده را براحتي بخوانند‏. ‏گسترش مهارتهاي ‏دانش‌آموز‏ان براي شناسايي كلمات جديد از كلاس دوم به بعد سعي شود با استفاده از متوني كه به زبان ساده تدوين شده اند و هر كدام موضوع خاصي را دنبال ‏مي‌ك‏نند‏. دانش‌آموز‏ان با روان

‏خواني متون ساده فارسي آشنا ميشوند‏. ‏كه بدين ترتيب ‏دانش‌آموز‏ان را براي استفاده از متون عادي موجود در فرهنگ مكتوب جامعه آماده ‏مي‌ك‏نند .

‏تعريف يادگيري :‌

‏يادگيري عبارت است از اثراتي كه محيط از طريق حواس بينائي ‏ـ‏ شنوائي‏، ‏بويائي‏، ‏چشايي و بساوايي بر ذهن انسان ‏مي‌گ‏ذارد‏. ‏اين اثرات كه به صورت تغييراتي كم و بيش دائ‏مي‌د‏ر رفتار بالقوه يادگيرنده بوجود مي آيد‏. ‏با نتيجه ي عوامل موقتي و زودگذر مانند خستگي‏، ‏دارو‏، ‏عوامل انگيزشي و تغييرات ناشي از رشد ( پختگي ) يا بلوغ نيست يادگيري فقط آن چيزي نيست كه به صورت تغييرات رفتار - عملكرد تجلي ‏مي‌ك‏ند بلكه آن چيزي است كه جزئي از يادگيرنده ‏مي‌ش‏ود‏. ‏يادگيري تغييري است كه در توانايي انسان ايجاد ‏مي‌ش‏ود و براي مدتي باقي مي ماند و ن‏مي‌ت‏وان آن را به سادگي به فرايندهاي رشد و نمو نسبت داد‏. ‏نوع تغييري كه يادگيري ناميده ‏مي‌ش‏ود در رفتار ظاهر ‏مي‌گ‏ردد و استنباط يادگيري با مقايسه ي اينكه چه رفتاري قبل از قرار گرفتن فرد در موقعيت يادگيري وجود داشته و چه رفتاري ‏مي‌ت‏واند پس از قرار گرفتن او در اين موقعيت از او سر بزند‏. ‏صورت ‏مي‌گ‏يرد‏، ‏اين تغيير ممكن است افزايش توانايي براي نوعي عملكرد باشد و غالباٌ هم چنين است همچنين ‏مي‌ت‏واند تمايل تغيير يافته اي از نوع آنچه كه نگرش يا علاقه يا ارزش نهادن ناميده ‏مي‌ش‏ود باشد‏. ‏چنين تغييري بايد عملكردي نسبتاٌ ‌پايدار باشد و براي مدتي در فرد حفظ گردد سرانجام اينكه اين گونه تغيير بايد از نوع

دانلود پاورپوینت ربات زیر دریایی پیشینه و مبانی نظری پيش بيني و مدل هاي پيش بيني پیشینه و مبانی نظری شیوه های پرورش خلاقیت دانش آموزان مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش حسابداری و هوش هیجانی پروپوزال بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي مطالعه موردي حوزه ستادي وزارت نيرو