👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه و مبانی نظری برنامه ريزي استراتژیک

ارتباط با ما

برچسب ها: پیشینه و مبانی نظری برنامه ريزي استراتژیک ,پیشینه و مبانی نظری برنامه ريزي استراتژیک,دانلود پیشینه و مبانی نظری برنامه ريزي استراتژیک ,پیشینه,و,مبانی,نظری,برنامه,ريزي,استراتژیک,پیشینه,مبانی,نظری,برنامه,ريزي,استراتژیک

... دانلود ...

پیشینه و مبانی نظری برنامه ريزي استراتژیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 53 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏فهرست مطالب:

‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک

‏الف‏) ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک‏:

‏ب‏) ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏ترفندي‏:

‏ج‏) ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏عملياتي‏:

‏2-2 - ‏لزوم‏ ‏برقراري‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک‏ ‏در‏ ‏سازمان‏¬‏ها

‏2-3 -‏الگوهای‏ ‏رایج‏ ‏برنامه‏¬‏ریزی‏ ‏استراتژیک

‏2-3-1 -‏الگوي‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک‏ ‏استونر‏ ‏و‏ ‏فريمن‏

‏شکل‏ (۲-۱): ‏الگوی‏ ‏برنامه‏¬‏ریزی‏ ‏استراتژیک‏ ‏استونر‏ ‏و‏ ‏فریمن

‏۲-3-۲ -‏الگوي‏ ‏برايسون

‏شكل‏ (۲-2): ‏الگوي‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژيك‏ ‏برايسون

‏۲-3-۳ -‏الگوي‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک‏ ‏سازمان‏ ‏جهاني‏ ‏بهداشت‏

‏شكل‏ (۲-۳): ‏الگوي‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏سازمان‏ ‏جهاني‏ ‏بهداشت

‏۲-3-۴ -‏الگوي‏ ‏گوداشتاين‏ ‏و‏ ‏همكاران

‏شكل‏ (۲-۴): ‏الگوي‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک‏ ‏گوداشتاين‏ ‏و‏ ‏همكاران

‏۲-3-۵ -‏الگوي‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک‏ ‏دانكن‏ ‏و‏ ‏همكاران

‏شكل‏ (۲-۵): ‏الگوي‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک‏ ‏دانكن‏ ‏و‏ ‏همكاران

‏۲-3-۶ -‏الگوي‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک‏ ‏وايتمن‏

‏شكل‏ (۲-۶): ‏الگوي‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک‏ ‏وايتمن

‏۲-3-۷ -‏الگوي‏ ‏برنامه‏¬‏ريزي‏ ‏استراتژیک‏ ‏پيگلز‏ ‏و‏ ‏روجر

‏۲-4 -‏تفکر‏ ‏استراتژیک

‏۲-5-‏تحول‏ ‏رويكردهاي‏ ‏راهبرد

‏شكل‏ (۲-۸): ‏تغييرات‏ ‏اساسي‏ ‏در‏ ‏فضاي‏ ‏تصميم‏¬‏گيري‏¬‏هاي‏ ‏استراتژیک

‏جدول‏( ۲-۱): ‏مکاتب‏ 10 ‏گانه‏ ‏راهبرد‏ ‏از‏ ‏دیدگاه‏ ‏میتنزبرگ

‏۲-6 -‏تفکر‏ ‏استراتژیک‏ ‏و‏ ‏ابعاد‏ ‏آن

‏شکل‏ (۲-۹): ‏ابعاد‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژیک

‏شکل‏ (۲-۱۰): ‏تفکر‏ ‏استراتژیک‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏نگاه‏(‏مینتزبرگ،‏ ۱۳۸۴)

‏جدول‏(۲-۳): ‏مقایسه‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژیک‏ ‏سنتی‏ ‏برنامه‏¬‏ریزی‏ ‏استراتژیک

‏۲-7 -‏الگوهای‏ ‏مدیریت‏ ‏استراتژیک‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏عمومی

‏۲-8 -‏کاربست‏ ‏مدیریت‏ ‏استراتژیک‏ ‏در‏ ‏سازمان‏‌‏های‏ ‏دولتی

‏۲-9- ‏رشد‏ ‏یافتگی‏ ‏ورشد‏ ‏نیافتگی‏ ‏آرگریس

‏۲-۱6 -‏پیشینه‏ ‏تحقیق

‏۲-۱6-۱-‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏خارجی

‏۲-۱6-۲ -‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏داخلی

‏منابع‏ ‏فارسی

‏منابع‏ ‏غیر‏ ‏فارسی

پاورپوینت در مورد مکانیسم بیماریزایی عفونت های باکتریایی پاورپوینت محمدبن موسی خوارزمی پاورپوینت روانشناسی ورزش پاورپوینت در مورد آشنایی با فرآیند پرستاری پاورپوینت در مورد نوجوانان و بلوغ